Parenti: Istota kapitalizmu

dnia
Esencją kapitalizmu, jego racją bytu, nie jest wzmacnianie demokracji, ani polepszanie warunków bytowych klasy pracującej, ani ochrona środowiska, ani budowanie mieszkań dla bezdomnych. Celem kapitalizmu jest przetwarzanie środowiska naturalnego na towary, a towarów na kapitał; inwestowanie i akumulowanie; przekształcanie każdego skrawka ziemi na swój obraz i podobieństwo dla realizacji własnych zamierzeń.
(…)
„Globalna ekonomia” to po prostu inna nazwa imperializmu, a imperializm to ponadnarodowa forma kapitalizmu. Żywą, zieloną ziemię przerabia się na martwe sztaby złota; luksusowe dobra dla garstki wybrańców i toksyczne hałdy odpadków dla całej reszty. Lśniąca przepychem rezydencja góruje nad slumsami, gdzie zdesperowaną, pozbawioną nadziei ludzkość trzymają w ryzach narkotyki, telewizja i uzbrojone oddziały prewencji.

Michael Parenti, cytat z książki „Against Empire