Chomsky: Czym grozi komunizm

Na czym polega zagrożenie, jakie stanowi komunizm dla systemu kapitalistycznego? Jasnej i przekonującej odpowiedzi na to pytanie udziela wnikliwa analiza przygotowana przez Woodrow Wilson Foundation i National Planning Association, wydana pod tytułem „Political Economy of American Foreign Policy”.

To obszerne i ważne opracowanie. Osoby, które je sporządziły, stanowią reprezentatywny wycinek wąskiej elity, która de facto wyznacza cele polityki państwa dla tych, którzy technicznie sprawują państwowe urzędy. W praktyce nie znajdziemy lepszego manifestu ideowego amerykańskiej klasy panującej. Podstawowe zagrożenie, jakie niesie komunizm, autorzy upatrują w ekonomicznej transformacji państw komunistycznych, która w rezultacie „zmniejsza ich gotowość i zdolność do uzupełniania uprzemysłowionych gospodarek Zachodu”. Na tym polega zasadnicze zagrożenie komunizmu.Komunizm, krótko mówiąc, umniejsza i zdolność, i chęć słabo rozwiniętych krajów do uczestniczenia w globalnej kapitalistycznej gospodarce.


Źródło: Noam Chomsky, fragment wykładu „Government in the Future” z 1970 roku (nagranie)

(Tłumaczenie: Marek Jedliński. Tytuł wpisu od tłumacza.)